Prof. Dr. Mustafa KÖKSAL
Bölüm Başkanı

Değerli öğrencilerimiz;

Gerek kamu ve gerekse özel sektör işletmelerindeki teknoloji ve sermaye yetersizliği ile kalifiye insan gücü eksikliği, günümüzde bu işletmelerin başarısızlık nedenleri olarak görülmektedir. Pek çok işletme, insan kaynakları ve maddi kaynaklar bakımından hemen hemen birbirlerine denk sayılsalar da farklı performans sergilemektedirler.

İşletmelerin verimlilik, globalleşme, teknolojik gelişme, iş ahlakı, sosyal sorumluluk, çevre koruma, hız ve kalite açısından birbirleri ile rekabet edebilmeleri, organizasyon ve işletme amaçlarına ulaşabilmeleri için; çağdaş bilgilerle donanmış, mesleki beceri kazanmış, yetenekleri geliştirilmiş ve davranış olgunluğu kazandırılmış genç ve dinamik işletmeciler yetiştirilmek üzere eğitim-öğretim hizmeti veren Bölümümüzün giderek zenginleşen akademik kadrosu ve diğer olanakları ile bulunduğu bölgeye ve yurt geneline önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.Başarı dileklerimle.